دسته: مرتضی محجوبی

۰ Comment

گل‌های ایرج – برگ سبز شماره‌ی ۱۲۷

گلهای ایرج پروژه‌ی جدیدی‌ست که در سایت خصوصی آغاز شده، تصمیم بر این است اجراهای رادیویی ایرج به مرور زمان…

۰ Comment

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

   

۰ Comment

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

 

۱ Comment

کاروان – غلام‌حسین بنان و مرتضی محجوبی

   

۵ Comments

ساز و آواز – آواز چهارگاه(برگ سبز ۸۶) – بنان، محجوبی و تجویدی

 

۶ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

     

۸ Comments

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

تشکر زیاد از محمد صالحی عزیز بابت طراحی کاور دانلود عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم در...