دسته: نبیل یوسف شریداوی

۰ Comment

ماه تارنوازان – میدیا فرج‌نژاد و نبیل یوسف شریداوی

خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن جزر و مد تار: میدیا فرج نژاد دف: نبیل یوسف شریداوی با نگاهی به هله…

۰ Comment

لیلی لیلی – مجید وحید، ذبیح الله وحید و گروه موسیقی جان