دسته: نگار بوبان

۰ Comment

بخش دوم کنسرت علیزاده، معتمدی گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

بخش دوم کنسرت استاد علیزاده و گروه هم‌آوایان پخش شده از شبکه بی‌بی‌سی فارسیسالن Koserthuset Gothenburg شهر گوتنبرگ٬ سوئد مهر...
۰ Comment

بخش اول کنسرت علیزاده، معتمدی و گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

 

۰ Comment

گفتگو و اجرا – برندن ترزیک و نگار بوبان

نسخه ی پادکست از برنامه ی رادیویی دانشگاه کلمبیای نیویورک از برنامه ی سه ساعته؛ حدود ۴۰ دقیقه انتخاب و...