دسته: راحله برزگری

۰ Comment

بخش دوم کنسرت علیزاده، معتمدی گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

بخش دوم کنسرت استاد علیزاده و گروه هم‌آوایان پخش شده از شبکه بی‌بی‌سی فارسیسالن Koserthuset Gothenburg شهر گوتنبرگ٬ سوئد مهر...
۰ Comment

بخش اول کنسرت علیزاده، معتمدی و گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

 

۰ Comment

منتخبی از کنسرت ژیوان گاسپاریان و حسین علیزاده پخش شده از BBC

منتخبی از کنسرت ژیوان گاسپاریان و حسین علیزاده پخش شده از BBC مهرماه ۱۳۹۱ جان من سرود گل سوگواران خموش...