دسته: رضا کسایی

۷ Comments

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

اجرای خصوصی در کردبیات و سه‌گاه ۱ آذر ۵۸ در ابتدای این اجرا رضا کسایی - ملقب به استاد شنونده...