دسته: رضا محجوبی

۳ Comments

سازِ مجنون – اجرای خصوصی رضا محجوبی در دشتی

سازِ مجنون رضا محجوبی ? اجرای خصوصی در دشتی در سال ۱۳۲۹ گویند مرده، زنده به شیون نمی‌شود دل زنده…