دسته: سندیپ داس

۱ Comment

کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و سندیپ داس – کنسرت کدوگان هال – ۷ تیرماه ۱۳۹۴

کیهان کلهر، شجاعت حسین‌خان و سندیپ داس – کنسرت کدوگان هال اجرای یکشنبه هفتم تیرماه ۹۴ دانلود – کمکی‌ها حجم:…

۷ Comments

دونوازی کیهان کلهر و ساندیپ دس در پارک Mason District – تصویری

دونوازی کیهان کلهر و سندیپ داس در فضای باز پارکی در ویرجینیا نیم ساعت از اجرای یک ساعته‌ی ۲۲ آگوست،۲۰۱۴…