دسته: سیاوش کسرایی

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب ششم

سخنرانی هانس بیکر و هوشنگ گلشیری شعرخوانی سیاوش کسرایی، فریدون مشیری، محمد خلیلی، حسن ندیمی شب ششم: هوشنگ گلشیری در...
۱ Comment

در جستجوی خورشید – مستندی درباره‌ی سیاوش کسرایی