دسته: اوزیر حاجی‌بیگف

۱ Comment

اپرای کوراغلو – ساخته‌ی اوزیر حاجی‌بیگف به رهبری نیازی تقی‌زاده

اپرای کوراغلو – ساخته‌ی اوزیر حاجی‌بیگف به رهبری نیازی تقی‌راده اجرا شده در سال ۱۹۳۷ میلادی به همراه متن اپرا…