برچسب: افتخار آفاق

۲۰ Comments

افتخار آفاق – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و همایون شجریان

اجرای امریکا – سال ۱۳۷۱ این کار از روی نسخه‌ی تصویری این کنسرت که در سایت موجود است[اینجا] تبدیل و…