برچسب: اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵