برچسب: باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی