برچسب: بخش دوم کنسرت تاجیکستان – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

۳ Comments

بخش دوم کنسرت تصویری تاجیکستان – محمدرضا شجریان، رضا قاسمی، محمود تبریزی‌زاده و مجید خلج

تشکر از امیر عزیز که این کار کمتر دیده شده از استاد رو برامون فرستادن بخش اول کنسرت را از...