برچسب: حمید طاهرزاده

۴ Comments

دلبرانه – اجرای خصوصی شجریان، طاهرزاده، عندلیبی و اعیان

اجرای خصوصی در ماهور۶ آبان ۱۳۶۷ نسخه‌ای که از این اجرا داشتیم نویز فراوانی دارد. هر دو فایل پالایش شده…

۸ Comments

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده