برچسب: زاه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ابوعطا

۴ Comments

راه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ابوعطا

اجرای خصوصی در ابوعطا به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۶۵ مونیخ، منزل دکتر خادمی   سپاس فراوان از جناب فتحی بابت...