برچسب: زلف دلکش – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک