برچسب: زمستان است و بی تو به سر نمیشود

۳ Comments

زمستان است و بی تو به سر نمیشود – شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان – تصویری

زمستان است در مقام دادو بیداد، داد در ماهور و بیداد در همایون سلامت را نمی‌خواه‍ند پاسخ گ‍فت سرها در...