برچسب: سه‌تار نوازی حسین علیزاده در سه‌گاه – کنسرت تصویری