برچسب: سومین جایزه‌ی ادبیات بیتا – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

۱ Comment

سومین جایزه‌ی ادبیات بیتا – محمدرضا شجریان | صوتی و تصویری

متاسفانه صدا و تصویر یکی نیستن و در قسمت آخر برنامه معلومه که استاد آوازی میخونن ولی در قایل موجود...