برچسب: صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک