برچسب: فریاد کپنهاگن

۳ Comments

محمدرضا شجریان – صدای ایران (کنسرت فریاد کپنهاگ)

محمدرضا شجریان نه تنها نزدیک به ۸۰۰ سال موسیقی ایران را با اجرای ترانه‌هایی از شاعران معروفی همچون مولوی، سعدی...