برچسب: مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

۱۳ Comments

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

  مراسم خاک سپاری استاد ناصر فرهنگفر (۲۱-۰۶-۱۹۹۷) اکثر اساتید موسیقی در این مراسم حضور دارند . دریافت