برچسب: مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

۵ Comments

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

این همون مرغ سحریه که استاد شجریان سر کنسرت همایون و دستان اومدن خوندن ... همون موقع که برقا رفت...