برچسب: نقش تمنا – عبدالحسین‌خان برازنده، حسن کسایی و کریم سماوی