برچسب: هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو – یادنامه‌ی محمدرضا شجریان

۵۰ Comments
Sticky Post

هرچه می‌خواهد دل تنگت بگو – یادنامه‌ی محمدرضا شجریان

  دوستان و همراهان عزیزدر این چند روز پس از درگذشت محمدرضا شجریان متنها و اشعار زیادی برای ما ارسال…