برچسب: همایون شجریان و علی قمصری؛ ایران – خلیج فارس

۲ Comments

همایون شجریان و علی قمصری؛ ایران – خلیج فارس

خلیج پارس - شعر: حسین فرهنگ مهر دانلود غُرش خیزاب‌های نیلگونْ دریای پارس بازتابی هست از نام غرورافزای پارس تا...