برچسب: همایون شجریان و علی قمصری؛ ایران – خلیج فارس

۲ دیدگاه برای خلیج پارس و ایران – دو تصنیف از همایون شجریان و علی قمصری

خلیج پارس و ایران – دو تصنیف از همایون شجریان و علی قمصری

خلیج پارس و ایران – دو تصنیف از همایون شجریان و علی قمصری خلیج پارس – شاعر: حسین فرهنگ مهر…