برچسب: هنر بداهه‌نوازی در دستگاه همایون – محمدرضا لطفی و هومان پورمهدی

۰ Comment

هنر بداهه‌نوازی در دستگاه همایون – محمدرضا لطفی و هومان پورمهدی

اجرای ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۰ (۱۱ می ۱۹۹۱) در مینیاپلیس بخش بیات اصفهان این کنسرت را در اینجا بشنوید  ۱۲۸kbps –…