برچسب: چهلم استاد مشکاتیان

۰ Comment

مراسم چهلم مشکاتیان با سخنرانی شجریان و آواز همایون شجریان

مراسم چهلم استاد مشکاتیان - نیشابور - ۱۳۸۸ با حضور: استاد محمد رضا شجریان همایون شجریان کیوان ساکت عثمان محمدپرست...