برچسب: کنسرت تصویری سلیمانیه عراق – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۳ Comments

کنسرت تصویری سلیمانیه عراق – محمدرضا شجریان و گروه آوا

این فیلم ۷۰ دقیقه از اجراس کیفتش هم بالا نیست خودم این کار رو دارم ولی نتونستم حجمش رو کم...