برچسب: کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (کنسرت بزرگداشت حافظ)

۱۵ Comments

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ) کنسرت سه‌گاه در تالار رودکی در سال ۱۳۶۷ ۶۴kbps –…