برچسب: جاوید افسری راد

۰ Comment on محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید جاوید افسری راد: سنتور سینا جهان‌آبادی:…