ماه: آگوست 2011

۳ Comments

زمستان است و بی تو به سر نمیشود – شجریان، علیزاده، کلهر و همایون شجریان – تصویری

زمستان است در مقام دادو بیداد، داد در ماهور و بیداد در همایون سلامت را نمی‌خواه‍ند پاسخ گ‍فت سرها در...
۱ Comment

اجرای خصوصی قرائت قرآن کریم – محمدرضا شجریان

 

۱۲ Comments

نکوداشت پرویز مشکاتیان؛ محمدرضا شجریان و گروه شهناز – تصویری

دانلود  در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز ... چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود...