خصوصی

ماه: دی ۱۳۹۵

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۰

به یاد قلندر – امیررضا باقری – اجرای خصوصی در بیات اصفهان

۲

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۲

صدای شاعر – اشعار مولوی – احمد شاملو و فریدون شهبازیان

۱

ساز و آواز – آواز سه‌گاه(برگ سبز ۱۷۸) – ناصر مسعودی و احمد عبادی

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب دوم

کانال تـلـگرام خصـوصـی