دسته: علی صمدپور

۰ Comment

ماه تارنوازان – علی صمدپور

خصوصی تقدیم می‌کند ماه تارنوازن این اجرا برای نخستین بار از طریق رسانه‌ی خصوصی منتشر می‌شود. تا پایان ماه تارنوازان…

۲ Comments

به تماشای آب‌های سپید – حسین علیزاده و ژیوان گاسپاریان