خصوصی

بهنام سامانی

۰

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با داریوش پیرنیاکان

۰

بهروزی‌نیا، ورزیده، افسری‌راد و بهنام سامانی – اجرای تصویری تئاتر فیگارو

۱

گروه دستان و جمال کردستانی – کنسرت تصویری

۱

کنسرت تصویری رم – حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی

۰

حسین علیزاده، صبا علیزاده و بهنام سامانی – کنسرت تصویری مادرید

۱۲

گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال ۸۷

۰

بخش دوم کنسرت علیزاده، معتمدی گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

۰

محمد معتمدی و گروه رومی – ۷دقیقه از اجرای ۲۱ آبان در شهر مادرید

۰

بخش اول کنسرت علیزاده، معتمدی و گروه هم‌آوایان – سالن Koserthuset Gothenburg

۰

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه

۰

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

۰

کنسرت تصویری همایون شجریان و گروه دستان اجرای لس آنجلس

کانال تـلـگرام خصـوصـی