خصوصی

گروه دستان

۱

گروه دستان و جمال کردستانی – کنسرت تصویری

۱۲

گروه دستان و همایون شجریان – اجرای سال ۸۷

۰

کنسرت تصویری شهرام ناظری – سفر به دیگر سو

۱۱

کنسرت تصویری ایرج بسطامی و گروه دستان – بوی نوروز

۰

کنسرت تصویری همایون شجریان و گروه دستان اجرای لس آنجلس

۲

شهرام ناظری و گروه دستان – تصویری

۵

مرغ سحر – محمدرضا شجریان، گروه دستان و همایون شجریان | تصویری

کانال تـلـگرام خصـوصـی