خصوصی

حسن کسایی

۲

حریم یار – اجرای خصوصی شجریان، بهاری، کسایی و فرهنگفر

۱

مهر جانان – اجرای خصوصی احمد عبادی، حسن کسایی و تقی سعیدی

۰

سه‌تار و تنبک – اجرای خصوصی حسن کسایی و کامران عشقی

۰

حسن کسایی – اجرای تصویری(نی، سه‌تار و آواز)

۰

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح

۵

مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی

۳

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

۴

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی

۵

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

۱

حسن کسایی و جهانگیر بهشتی – نی

۲

نی و تار – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

کانال تـلـگرام خصـوصـی