خصوصی

خصوصی

۶

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۲۳

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۲

طره‌ی ساقی – اجرای خصوصی ایرج و علی‌اصغر بهاری در بیات اصفهان

۲

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۰

خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی

۱

سازِ مجنون – اجرای خصوصی رضا محجوبی

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

۰

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

۰

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

۰

حیران – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۱

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

کانال تـلـگرام خصـوصـی