خصوصی

خصوصی

۵

اجرای خصوصی تصویری در دولت‌آباد اصفهان – ایرج، سید رضا طباطبایی و محمد معتمدی

۶

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۶

ساقی – اجرای خصوصی عالیم قاسم‌اُف در دشتی

۶

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۲۳

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

۲

طره‌ی ساقی – اجرای خصوصی ایرج و علی‌اصغر بهاری در بیات اصفهان

۲

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

۰

رموز مستی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جهانشاه برومند، فریدون احتشامی و همایون شجریان

۰

خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی

۱

سازِ مجنون – اجرای خصوصی رضا محجوبی

۲

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

۰

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی