خصوصی

محمدرضا شجریان – خصوصی

۱۱

سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۰

دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

۱

راه خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

راز سر به مهر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین جباری‌فرد – تصویری

۴

غبار غم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۵

رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

۸

یاد یار و دیار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

۶

مهر رخ – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – شور

۵

چشم سیه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – سه‌گاه و افشاری

۰

گنج شایگان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – همایون

۳

راه خیال – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – ابوعطا

کانال تـلـگرام خصـوصـی