خصوصی
۰

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۴

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

۰

سرگذشت رادیو – عبدالعلی وزیری

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۰

خوان صبح‌گاه – آریا طبیب‌زاده – تک‌نوازی کمانچه

۰

یک گوشه چند آواز، دستگاه شور – محمدرضا شجریان‌

۰

دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

۲

نوای صلح در اربیل عراق – علی قمصری و گروهی از نوازندگان

۰

چهارمضراب ابوعطا – تک‌نوازی سنتور علیرضا زیبا

۱

کنسرت تصویری فرهنگ شریف و سعید رودباری -اجرای شهرضا

۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هشتم و دهم

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

کانال تـلـگرام خصـوصـی