خصوصی
۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب هفتم

۱

ساز و آواز – آواز ابوعطا(برگ سبز ۱۰۳) – حسین قوامی و احمد عبادی

۰

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب ششم

۰

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

۳

عاشقی – همایون شجریان و فردین خلعتبری

۰

طرحی نو – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب دوم)

۰

داستان رادیو – محمد میرنقیبی(قسمت دوم)

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

۲

نوربخش – داود آزاد و دراویش خانقاه نعمت‌اللهی

۱

داستان رادیو – محمد میرنقیبی(قسمت اول)

۰

گفت‌وگوی تصویری با کیهان کلهر – جشنواره تیرگان ۲۰۱۵

۰

داستان رادیو – مهدی خالدی

کانال تـلـگرام خصـوصـی