خصوصی
۱۱

سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان

۶

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۱

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۴

سرو چمان اجرای دانشگاه برکلی – محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان، جمشید عندلیبی و مرتضی اعیان

۰

سرگذشت رادیو – عبدالعلی وزیری

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۰

خوان صبح‌گاه – آریا طبیب‌زاده – تک‌نوازی کمانچه

۰

یک گوشه چند آواز، دستگاه شور – محمدرضا شجریان‌

۰

دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

۲

نوای صلح در اربیل عراق – علی قمصری و گروهی از نوازندگان

۰

چهارمضراب ابوعطا – تک‌نوازی سنتور علیرضا زیبا

۱

کنسرت تصویری فرهنگ شریف و سعید رودباری -اجرای شهرضا

کانال تـلـگرام خصـوصـی