خصوصی

محمدرضا شجریان

۰

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۴

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

۳

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

۱

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

۵

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

۵

برق غیرت – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ۱۶ آذر ۵۸

۳

طریق کام‌بخشی – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

کنج عافیت – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

مصاحبه‌ی بی‌بی‌سی با محمدرضا شجریان

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با بیژن کامکار – همایون و اصفهان

۲

کلاس درس محمدرضا شجریان با شهرام ناظری

کانال تـلـگرام خصـوصـی