دسته: شور

۱ Comment

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۷۳۹ – منصور صارمی و کامران داروغه

     

۲ Comments

رستخیزِ عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

   

۰ Comment

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۶۳۱ – حافظی، ورزنده، داروغه و جهانگیر ملک

   

۴ Comments

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

     

۳ Comments

حدیث حُسن – علی‌‌اصغر شاهزیدی و شهریار فریوسفی – شور

 

۰ Comment

مستان میخانه – اجرای خصوصی محمد طاهرزاده، جلیل شهناز و حسن کسایی

   

۵ Comments

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

   

۶ Comments

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۳ Comments

محیر – بداهه‌نوازی سنتور، عارف شاهدنواز

   

۱ Comment

سلمک – بداهه‌نوازی کمانچه، آریا طبیب‌زاده

 

۱ Comment

دردانه – بداهه‌نوازی‌های فرهنگ شریف