خصوصی

شور

۰

نکوداشت حسین علیزاده در دانشگاه فردوسی مشهد – ۱۰ خرداد ۱۳۹۵

۲

شب سیاه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، شهرام ناظری و پرویز مشکاتیان

۲

مرید خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک

۱

آینه دار – اجرای خصوصی در شور از فرهنگ شریف

۳

نی و سنتور – محمد موسوی و رضا ورزنده

۰

قطعاتی در شور – فریدون حافظی

۳

مجید کیانی – کنسرت تصویری سمنان

۲

یغما – بداهه‌نوازی رضا یغمایی

۵

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

۴

حسین فرجامی – سنتور نوازی

۱۰

گل زرد – بداهه‌نوازی محمدرضا لطفی

۱۲

کنسرت تصویری به یاد استاد بنان – لطفی و کثیرالسفر

کانال تـلـگرام خصـوصـی