خصوصی

همایون

۰

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

۱

حدیث عشق – به یاد استاد احمد عبادی

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۰

هنر بداهه‌نوازی در دستگاه همایون – محمدرضا لطفی و هومان پورمهدی

۰

گنج شایگان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی – همایون

۳

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۳

حدیث عشق – به یاد استاد علی تجویدی

۱۴

مزرع سبز – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگفر

۳

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

۰

اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، سعید مزدک و شاهین شیخ‌بهایی در شهر اصفهان

۰

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

۲

مژده‌ی وصل تو – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

کانال تـلـگرام خصـوصـی