خصوصی

حسین عمومی

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۰

سخنرانی محمدرضا شجریان در دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۱

کاروان – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

۰

ماه من – محمدرضا لطفی و حسین عمومی

کانال تـلـگرام خصـوصـی