خصوصی

پشنگ کامکار

۳

کنسرت تصویری گروه کامکارها – اجرای سال ۱۹۹۸ میلادی

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۵

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا(تصویری)

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۵

چاووش ۲ – شجریان، ناظری، لطفی و گروه شیدا

۳

چهره به چهره اجرای باغ فردوس – شجریان، لطفی و گروه شیدا

۸

شجریان و لطفی در برنامه‌ی مضراب

کانال تـلـگرام خصـوصـی