دسته: فرزاد زرین‌قلم

۰ Comment on کنسرت تصویری مجید درخشانی و فرزاد زرین‌قلم در مشهد

کنسرت تصویری مجید درخشانی و فرزاد زرین‌قلم در مشهد

کنسرت تصویری مجید درخشانی در مشهد نوازنده تنبک: فرزاد زرین‌قلم در روزگاری مشهد میزبان اجرای فراوانی از اساتید موسیقی ایران…