دسته: عباس سروری

عباس سروری، هنرمند موسیقی‌دان معاصر در سال ۱۲۸۹ش در اصفهان متولّد شد. در سال ۱۳۲۹ش مدّتی به تهران رفت و هفته‌ای یک بار در رادیو تهران به تک نوازی تار پرداخت. در اواسط همین سال با تاسیس رادیو اصفهان به زادگاه خود بازگشت و ارکستر رادیو اصفهان را تاسیس کرد. او در نواختن تار سبک مخصوصی داشت. سروری در سال ۱۳۵۲ش به علّت بیماری سرطان از دنیا رفت.

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۱۸ دیدگاه برای بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی با هم‌نوازی لطف‌الله مجد،‌رضا ورزنده،‌ جلیل شهناز، حسن کسایی، عباس سروری…