دسته: افسانه رثایی

افسانه رثایی، متولد ۷ آذر ۱۳۳ خوانندهٔ موسیقی ایرانی است. پدروی، فرزند ‏ارشد ضیا الذاکرین رثایی از خوانندگان زمان خود بود که شیوۀ آوازی خاص خود را داشت، علاقهٔ او به خوانندگی از آنجا آغاز شد. وی از سال ۱۳۵۳ به مدت ۹ سال، در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، ردیف‌های آوازی را نزد محمود کریمی آموخت.

۲ دیدگاه برای به تماشای آب‌های سپید – حسین علیزاده، ژیوان گاسپاریان و گروه هم‌آوایان

به تماشای آب‌های سپید – حسین علیزاده، ژیوان گاسپاریان و گروه هم‌آوایان

به تماشای آب‌های سپید – حسین علیزاده، ژیوان گاسپاریان و گروه هم‌آوایان کاخ نیاوران – شهریور ۱۳۸۲ کنسرت تصویری علی…