دسته: احمد مراتب

سید احمد مراتب، متولد ۱۳۳۱ در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی دارای لیسانس ادبیات و الهیات و دکتری افتخاری موسیقی ایرانی است. او استاد ردیف‌های آوازی موسیقی ایرانی و بهترین شاگرد استاد بزرگ آواز «جلال تاج اصفهانی» است؛ به همین دليل او را «در› التاج» -که تخلص شعریش هم هست- نامیده‌اند.

۰ Comment on سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب در مایه‌ی سه‌گاه

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب در مایه‌ی سه‌گاه

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب اجرای خصوصی در مایه‌ی سه‌گاه با حضور ادیب خوانساری ۱۹ اسفند ۱۳۶۰ ۱۲۸kbps…

۰ Comment on جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز شور و ابوعطا دریافت با لینک مستقیم…