دسته: علی رحیمی

علی رحیمی

١۴ مهر ماه ١٣۵٧ طهران
شروع یادگیرى تمبک ۶۴
۶۴-۶۶ امیر ناصر افتتاح
۶۶-۶٧محمود فرهمند بافى
۶٧-۶٩حجت اله البرزى
از سال ٧٠ آشنای با ساز دف
٧٠-٧٢ یادگیرى نزد احمد خاک طینت
از محضر خلیفه میرزا غوثى و خلیفه کریم صفوتى بهره فراوان برد
از سا ٧۶ همکارى با گروه هاى موسیقى را با گروه آویژه شروع وهمچنین با گروه‌هاى ساغى، اِآ، نیستان، اوهام، ایلیا، شرقى، ورشان، نور، وحدت، محمد معتمدى، ایمان وزیرى،آزاد،رومى،ارکستر ملى ایران،هم آوایان،… همکارى داشته و دارد
وهمچنین به همراه این گروه ها به ضبط آلبوم هاى موسیقى و اجراى کنسرت در داخل و خارج از کشور همکارى داشته است
همکارى با شبکه متزو -رادیو فرانسه -تاتر شهر پاریس -زد دى اف-ار ت و..
٨٣ تاسیس گروه ضربى مهر و ضبط آلبوم دستینه به همراه گروه (٨قطعه براى ۴دف )
٨٣-٨٨ضبط مجموعه آلبوم هاى صداى تهران همراه با شادروان مرتضى احمدى
همکارى با آهنگ سازان در زمینه موسیقى فیلم سریال و تاتر:حسین علیزاده،کریستف رضاعى،محمد رضا علیقلى ،پیمان یزدانیان،فردین خلعتبرى،بردیا کیارس،فریدون شهبازیان،مجید انتظامى،.. از سال٧۶ به آموزش موسیقى و ساخت ساز پرداخته

 

آثار جمع‌آوری شده از این هنرمند در سایت خصوصی به شکل زیر است:

۰ Comment on پوریا اخواص و کوروش متین – کنسرت باکو

پوریا اخواص و کوروش متین – کنسرت باکو

پوریا اخواص و کوروش متین سپاس از حمیدرضا عزیز بابت ارسال این اجرا اجرای فستیوال موغام آذربایجان، باکو، فروردین ۱۳۸۸…